Dokumen Brunei menunjukkan Sultan Sulu Tidak Layak ke atas Sabah.

Dokumen Brunei menunjukkan Sultan Sulu Tidak Layak ke atas Sabah.

Sultan Brunei (Abdul Momin) melantik Baron de Overbeck menjadi Maharaja Sabah dan Raja Gaya dan Sandakan pada 29hb Disember 1877. (Microfilem: Public Record Office, London)

Advertisements